Gerard Heerebout

Gerard Heerebout

De heer drs. G.R. (Gerard) Heerebout is algemeen bestuurslid in onze Stichting. Hij is geboren te 's-Gravenhage en inmiddels al vele jaren woonachtig in het buitengebied van Kloetinge.

Na zijn studie biologie in Leiden heeft hij wetenschappelijk onderzoek gedaan, gaf les in het voortgezet onderwijs (ook in het buitenland) en had daar ook leidinggevende functies. Hij was tevens directeur van het Historisch Museum de Bevelanden te Goes en het Fruitteeltmuseum te Kapelle. Daarnaast zat hij vele jaren in de gemeenteraad van Goes en was enige tijd wethouder.

Op dit moment is hij conservator van de natuurhistorische collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (uit 1769), hoofdredacteur van het kwartaalblad Zeeland van die organisatie en dirigerend lid van de Teeken Akademie (uit 1778) te Middelburg.

Gerard Heerebout is van mening dat een aantrekkelijk agrarisch gebied belangrijk is voor de bewoners, zeker als dat ook landschappelijk de moeite waard is. In dat verband zegt hij over zijn bestuurslidmaatschap van onze Stichting:

"Vanaf het midden van de veertiende eeuw is het kerngebied van Zuid-Beveland (het Oudland) omsloten door een ringdijk en het werd daarna� goed bewoonbaar. Sedert die tijd is er met het landschap zoveel gebeurd en het is mooi dat er dan nog hele oude instellingen, zoals de heerlijkheid, bestaan die wortelen in dat oude verleden en de oude tradities voortzetten en misschien wel nieuwe laten ontstaan".

Gerard Heerebout
Gerard Heerebout