Dries van Huykelom van de Pas

Dries van Huykelom van de Pas

D.H.J. (Dries) van Huykelom van de Pas is bestuurslid van onze Stichting. Binnen het bestuur vervult hij de functie van voozitter.

Hij is woonachtig in Amsterdam. Als zoon van de Vrouwe van Sinoutskerke en Baarsdorp is hij echter al vele jaren verknocht aan Zuid-Beveland. Daarnaast spant hij zich al enige jaren in om de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp te beheren en conserveren. Sinds de zomer van 2021 is die taak overgenomen door de Stichting.

Dries van Huykelom van de Pas studeerde rechten in Utrecht, waarna hij bij diverse bedrijven werkzaam was. Vervolgens is hij een goedlopend marketingbureau gestart dat in 2015 is verkocht. Sinds die tijd leidt hij zijn huidige kantoor, Lex Lawyers en investeert hij in start-ups.

Daarnaast was hij jarenlang voorzitter van de Unie van Vrijwilligers (afdeling Amsterdam) en heeft hij bestuursfuncties bekleed in diverse vrijwilligersorganisaties.

Dries van Huykelom van de Pas
Dries van Huykelom van de Pas