Chris Otto

Chris Otto

De heer C.H. (Chris) Otto is bestuurslid van onze Stichting. Binnen het bestuur vervult hij de functie van secretaris en penningmeester ad interim.

Oorspronkelijk komt hij uit Brabant, maar woont al vele jaren in Goes. Daar kunt u hem iedere morgen tegenkomen tijdens zijn frisse ochtendwandeling.

Chris Otto is vooral praktisch ingesteld, waarbij zijn kennis en kunde met name liggen op het vlak van management, organisatie en samenwerkingsverbanden. In het verleden was hij bestuurlijk betrokken bij verschillende maatschappelijke organisaties, zoals ondernemersverenigingen, VVV, Zeeuwse Schaapskudde, Klaverblad en �t Gilde de Bevelanden.

Over zijn bestuurslidmaatschap bij onze Stichting zegt hij: "Al mijn activiteiten zijn gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en resultaat. Dit is ook de basis voor het uitvoeren van mijn bestuurstaak bij de Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp".

Chris Otto
Chris Otto