Bedrijvenpark Deltaweg

Bedrijvenpark Deltaweg

Ten noorden van de A58 ontwikkelt gemeente Goes Bedrijvenpark Deltaweg. Dit nieuw te realiseren bedrijventerrein ligt voor het overgrote deel in het heerlijkheidsgebied van Baarsdorp. Dit betekent voor de heerlijkheid dat er het een en ander gaat veranderen.

Op alle wegen en wegelingen heeft de heerlijkheid het recht van grasetting en het recht van schapendrift. Het plantrecht rust daarnaast, althans binnen het plangebied van het bedrijventerrein, op de bermen van de Ongereedweg en de Repelweg.

Plan Bedrijvenpark Deltaweg
Plan Bedrijvenpark Deltaweg

In het plan van aanleg verdwijnt echter het deel van de Repelweg dat zuidelijk van de Ongereedweg ligt en wordt laatstgenoemde weg wat verlegd. De naam "Ongereedweg" wordt in de toekomst vervangen door de naam "Zonnestroomweg".

De rechten van schapendrift, grasetting en het plantrecht zullen van rechtswege verbonden zijn alle wegen en bermen van Bedrijvenpark Deltaweg binnen het heerlijkheidsgebied.. Na feitelijke realisatie van het wegenplan zullen de rechten op de desbetreffende percelen in beginsel door de heerlijkheid worden ingeschreven in de Openbare Registers. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de belangen van gemeente Goes om het bedrijvenpark zonder hinder te kunnen realiseren en exploiteren.