Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

De Stichting

De heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp is gesticht in de eerste helft van de dertiende eeuw. Het begrip (ambachts)heerlijkheid kan het best worden opgevat als de middeleeuwse voorloper van het overheidsorgaan ‘gemeente’. Aan heerlijkheid waren allerlei heerlijke rechten verbonden, waarvan sommige tot op heden bestaan.

De Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp treedt op als beheerder van deze heerlijke rechten. Tevens streeft zij er naar dit unieke Zeeuws erfgoed te behouden voor toekomstige generaties.

De heerlijke rechten worden tegenwoordig opgevat als oude zakelijke rechten. Vandaag de dag zijn de volgende zakelijke rechten verbonden aan de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp: