Vogelarij

Het recht om te jagen met een vogel
Recht van vogelarij

Recht van Vogelarij

Het recht om vogels te vangen of om er mee te jagen

Recht van duivenslag of duivenvlucht

Van oudsher had de eigenaar van een heerlijkheid als enige het recht om duiven te mogen houden in zijn gebied. Daar waren een tweetal voordelen aan verbonden: met de duivenmest kon het land vruchtbaar gemaakt worden, en de aanwezigheid van duiven verzekerde de eigenaar dat er altijd vers vlees op tafel stond. In de Napoleontische tijd is dit recht afgeschaft en later hersteld.

De Stichting heeft plannen om in het heerlijkheidsgebied weer een duiventil op te richten. Dat is dan niet voor de mest of voor het vlees, maar voor de bevordering van biodiversiteit van het gebied.



Recht van eendenkooi

Een eendenkooi is van oorsprong een plek waar in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. Een eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenaamde vangpijpen.

Het hebben en houden van een eendenkooi is enkel toegestaan aan diegenen die beschikken over een zogenaamd recht van eendenkooi. Een dergelijk recht – niet geregeld in en daterend van voor de inwerkingtreding van het (oude) Burgerlijk Wetboek (op 1 oktober 1838) – wordt wel aangeduid als een ‘oud zakelijk recht’.

Het recht van eendenkooi dekt eigenlijk twee te onderscheiden rechten, namelijk enerzijds het kooirecht en anderzijds het afpalingsrecht. Het kooirecht omvat het zakelijk recht om op een bepaald stuk (grond en) water eenden te vangen met behulp van de hiervoor beschreven ‘kooiconstructie’. Het afpalingsrecht omvat een zakelijke last waarmee de rondom de eendenkooi gelegen gronden zijn bezwaard.

De eendenkooi heeft tegenwoordig vooral een functie op het gebied van natuurbeheer, als een vrijplaats voor vogels.Een eendenkooi is in feite een natuurreservaat. Een natuurmonument dat alleen door de kooiker en zijn helpers wordt betreden en waar de grootst mogelijke rust heerst. Eendenkooien worden steeds vaker gebruikt om eenden te ringen voor wetenschappelijk onderzoek. Door middel van ringonderzoek kan een telling bijgehouden worden van watervogels die zich in een bepaald gebied bevinden.

Hoewel het recht van eendenkooi als ambachtsgevolg in het gebied van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp toekomt aan M.J. van Huykelom van de Pas kan dit recht niet meer worden uitgeoefend omdat het door niet-uitoefening (non-usus) is vervallen. Dit betekent dat een ieder, met toestemming van de minister, een eendenkooi kan aanleggen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming (2017) is het weer wettelijk toegestaan om dit te doen.

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...