recht van schapendrift

Schapendrift

Heerlijke rechten | Schapendrift
Het recht om schapen te drijven

Het recht van schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp is het recht om schapen over de berm van wegen, wegelingen en de Grotedijk naar weideplaatsen te drijven. Dit recht hangt samen met de eveneens bestaande rechten van 'grasetting' en 'beplanting der wegen', die ook betrekking hebben op de bermen.

Schapendrift

Tot in de jaren '70 werd dit recht vrijwel zonder onderbreking verhuurd. Herders trokken dan met grote kuddes door de Zak van Zuid-Beveland, wat ongetwijfeld een prachtig gezicht moet zijn geweest.

Tegenwoordig zijn er nog af en toe herders meer die hier voor willen betalen, vaak met kleine kuddes of enkele schapen.

Daarom organiseert de Stichting periodiek een mini-schapendrift. Hierdoor zorgt zij er voor dat dit unieke historische fenomeen niet helemaal verdwijnt en mogelijk zelfs in de toekomst weer op een wat grotere schaal kan worden georganiseerd.

Alleen de heerlijkheid komt het recht toe om schapen over de wegen en wegelingen te laten lopen. Anderen is dit zonder toestemming niet toegestaan. Indien u interesse hebt om dit recht van ons te huren, neem dan contact op.

Perceelkaart recht van schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp.