recht van grasetting

Grasetting

Heerlijke rechten | Grasetting
Het recht om dieren te weiden

Het recht van grasetting in Sinoutskerke en Baarsdorp is een weiderecht langs de wegen, wegelingen en op de Grotedijk. Taalkundig is het woord 'etting' afgeleid van 'eten' en moet worden opgevat als 'doen eten'. In dit geval dus het eten van hetgeen langs de wegen binnen de heerlijkheden groeit, door schapen of door andere grazende dieren.

Schapendrift

Het recht komt doorgaans toe aan één gerechtigde en geeft een doorgaand recht van beweiding. Het is derhalve niet beperkt tot bepaalde jaargetijden. Eigenaren van dit recht zijn soms kerkelijke gemeenten en particulieren. Meestal komt het recht echter voor als heerlijk recht van Zeeuwse ambachtsheerlijkheden, zoals Sinoutskerke en Baarsdorp. Op de betrokken percelen in de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp gelden tevens de hiermee samenhangende rechten van schapendrift en het plantrecht.

Het recht van grasetting wordt nog steeds uitgeoefend, waardoor dit unieke oud-Zeeuws gebruik blijft bestaan en niet komt te vervallen. De laatste keer dat de heerlijkheid dit zelf deed was in april 2020, daarvoor in maart 2008. De uitoefening geschiedt sinds de ruilverkaveling van de jaren '70 periodiek.

Alleen de heerlijkheid komt het recht toe om vee langs de wegen en wegelingen te weiden. Anderen is dit zonder toestemming niet toegestaan. Indien u interesse hebt om de grasetting van ons te huren, neem dan contact op.

Perceelkaart grasetting Sinoutskerke en Baarsdorp.