Recht van grasetting

Schapendrift of grasetting

Grasetting

Weiderecht

Het recht van grasetting in Sinoutskerke en Baarsdorp is een weiderecht langs de wegen, wegelingen en op de Grotedijk. Taalkundig is het woord 'etting' afgeleid van 'eten' en moet worden opgevat als 'doen eten'. In dit geval dus van het eten van hetgeen langs de wegen in Sinoutskerke en Baarsdorp groeit, door schapen of door andere grazende dieren.

Het recht komt doorgaans toe aan één gerechtigde en geeft een doorgaand recht van beweiding. Het is derhalve niet beperkt tot bepaalde jaargetijden. Eigenaren van dit recht zijn soms kerkelijke gemeenten en particulieren. Meestal komt het recht echter voor als heerlijk recht van (voormalige) Zeeuwse ambachtsheerlijkheden, zoals Sinoutskerke en Baarsdorp. Op de betrokken percelen in Sinoutskerke en Baarsdorp gelden tevens het hiermee hangende recht van schapendrift en het plantrecht.

Het recht van grasetting wordt nog steeds uitgeoefend, waardoor dit unieke oud-Zeeuws gebruik blijft bestaan en niet komt te vervallen. De laatste keer was in april 2020, daarvoor in maart 2008. De uitoefening geschiedt sinds de ruilverkaveling van de jaren '70 met slechts enkele schapen. Op die manier blijven de kosten beperkt en ondervinden de eigenaren van de grond geen hinder.

De Stichting stelt zich tot doel dit eeuwenoude heerlijke recht in leven te houden voor toekomstige generaties. Zij doet dit door het uitoefenen van het recht van schapendrift te combineren met allerlei culturele activiteiten. Hierdoor leren nieuwe generaties over de geschiedenis van hun woonomgeving en over de grasetting in het algemeen.

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...