Vliedberg van Sinoutskerke

Vliedberg van Sinoutskerke

Vlakbij het gehucht Sinoutskerke ligt een onopvallende verhoging in het landschap. Men zou er achteloos aan voorbij kunnen gaan, maar toch is het wel iets bijzonders.

De verhoging is namelijk een vliedberg. Dat is een door mensen aangelegde heuvel, waarvan in het geval van Sinoutskerke onduidelijk is waar deze voor heeft gediend. Zo'n vliedberg is vaak zo'n 900 jaar oud.

De vliedberg van Sinoutskerke
Vliedberg van Sinoutskerke

De vliedberg kan zijn aangelegd om hoog en droog te kunnen wonen. In de tijd waarin de vliedbergen zijn aangelegd, had men nogal eens last van overstromingen. Een andere mogelijkheid is dat de vliedberg diende als heuvel voor een mottekasteel. Een mottekasteel is een vroegmiddeleeuws torenvormige burcht, die staat op een motte, een aarden heuvel.

In tegenstelling tot Baarsdorp is er voor een mottekasteel in Sinoutskerke geen bewijs gevonden. Ook zijn er geen resten van een sloot of een gracht rondom de heuvel aangetroffen.

Wel weten we dat er bebouwing op de vliedberg heeft gestaan. Tot 1838 stond daar Hofstede 't Hooch Huys, en historicus Jaap Minnaard vermoedt dat deze boerderij daar op het moment van afbraak zo'n 200 tot 300 jaar is geweest.

Meer informatie over Hofstede 't Hooch Huys en over de percelen gelegen in Sinoutskerke kunt u lezen in het artikel van Jaap Minaard in de Spuie 76, het tijdschrift van Heemkundige Kring De Bevelanden, door hier te klikken: Lees het artikel.

De vliedberg van Sinoutskerke is een Rijksmonument en is ingeschreven in het Monumentenregister onder nummer 527158.