Poelbos bij Baarsdorp

Poelbos

Het Poelbos is het enige grote bos in de Zak van Zuid-Beveland. In 1975 is het aangelegd als compensatie voor het verlies aan natuur door de ruilverkaveling De Poel-Heinkenszand. Het bos bestaat uit twee delen.

Het oostelijk deel wordt vaak het “Hendriksbos” genoemd, vanwege het dorp 's-Heer Hendrikskinderen dat er bij in de buurt ligt. Het westelijk deel wordt het “Arendsbos” genoemd, naar het dorp 's-Heer Arendskerke. Bij elkaar is het bos zo'n 50 hectaren groot en valt voor het grootste gedeelte onder de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp.

Het Poelbos te Baarsdorp
Poelbos te Baarsdorp
Poelbos 's-Heer Hendrikskinderen'

Poelbos: een jong bos

Omdat het pas zo'n 45 jaar geleden werd aangelegd, is het Poelbos relatief jong. Toch is het goed volgroeid en heeft het de bezoeker veel te bieden. Er zijn wandelpaden en speelweiden, maar ook handige voorzieningen als banken en picknicktafels. Zo kan men na of tijdens een wandeling even genieten van een rustmoment, een hapje of een drankje.

Paadje in het Poelbos te Baarsdorp

Ondanks dat het Poelbos het resultaat is van een ruilverkaveling is de oorspronkelijke glooiing van de grond behouden. In de rest van het ruilverkavelingsgebied is dat anders, want platte percelen waren veel praktischer voor de landbouw.

Op de hoger gelegen delen van het bos staan beuken, eiken, populieren en essen, terwijl men op de lagere gronden wilgen en elzen aantreft.

Behalve voor de bosliefhebber is het Poelbos ook interessant voor mensen die van vogels houden. Een wandeling door het bos gaat overdags namelijk gegarandeerd gepaard met het gefluit van vogels. Met name de tjitjaf, tuinfluiter en zwartkop komen er veel voor. Maar, ook ransuilen, koekoeks en zomertortels. Afgezien van de gebruikelijke vogels die men in een bos tegen kan komen.

Het Poelbos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vrij toegankelijk.