Ganzenreservaat

Ganzenreservaat Sinoutskerke

In het hart van het Poelgebied, onder Sinoutskerke, ligt een uniek natuurgebied. Het is het Ganzenreservaat. Dit gebied is tijdens de ruilverkaveling gespaard gebleven, waardoor hier nog zeer oud landschap te zien is. Het bestaat uit kleine, drassige graslandpercelen met drinkputten.

Doordat er een strikt maaibeleid wordt gehanteerd door de beheerders van het reservaat is dit gebied uitermate interessant voor ganzen en andere weidevogels, die er graag verblijven.

Zo zijn er tijdens het broedseizoen van de weidevogels de grutto, veldleeuwerik, tureluur, maar ook de roodborsttapuit en soms de kwartel. Op een goede dag kan men hier ook nog eens honderden ganzen tegen komen.

Het ganzenreservaat van Sinoutskerke

Het ganzenreservaat is tevens een plaats waar ganzen overwinteren, en dan met name de kolgans. Ongeacht het seizoen doen zelfs de brandgans en de roodhalsgans het gebied aan. Het gebied is voorts aantrekkelijk voor buizerds en zijn daar dan ook vaak te zien.

Een bezoek aan het ganzenreservaat is zeer de moeite waard. Aan de zuidwestzijde van het gebied, aan de Thijshoekwegeling, bevindt zich een pad waarover u naar binnen kunt. Wat u dan te zien krijgt is een eeuwenoud, middeleeuws landschap, en op een goede dag veel vogels.