omgeving

Omgeving

Het heerlijkheidsgebied ligt in Zuid-Beveland, met Baarsdorp en Sinoutskerke als kernen. Dit zijn twee liefelijke gehuchten met een geschiedenis van bijna 1000 jaar. Die geschiedenis laat zich goed zien in het landschap.

Zo is er nog de Grotedijk, waarop in de lente overweldigende wilde bloemen bloeien. De dijk is ergens in de twaalfde eeuw aangelegd om het ingepolderde land van Zuid-Beveland te beschermen tegen overstromingen. Dat dit niet altijd goed gelukt is, blijkt uit de Brilletjeswielen, twee tegen elkaar liggende ronde meertjes die zijn ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak.

In Baarsdorp, maar ook in Sinoutskerke, ligt een zeer oude aarden heuvel. Die van Baarsdorp is een kasteelberg, terwijl die van Sinoutskerke een vliedberg is.

Bij de kasteelberg van Baarsdorp ligt ook nog een terrein dat door een oud muurtje is omringd. Dat is de plaats waar tot 1880 de kerk van Baarsdorp stond. Eens dus een plek van geloof en devotie, tegenwoordig een schilderachtige plek waar af en toe schapen worden geweid.

Een plek, die vroeger ook met geloof en devotie samen hing, maar dan op een geheel andere manier, is het Vrouweputje. Men meende dat het water geneeskrachtige werking had. Tijdens de ruilverkaveling is het putje in 1972 dicht gegooid. Op particulier initiatief is het putje in 2006 opnieuw gegraven en is sindsdien een veel bezochte plek.

omgeving Baarsdorp
Kasteelberg te Baarsdorp

Een gebied dat de ruilverkaveling wel ongeschonden door kwam is het Ganzenreservaat van circa 165 hectare. In dit reservaat broeden en overwinteren ganzen en andere vogels. Het gebied geeft ook een mooi beeld van het oorspronkelijke landschap in het Poelgebied.

Het huidige landschap van Baarsdorp dat over gaat in Sinoutskerke kenmerkt zich door lage graslanden met glooiende kreekruggen. Dat levert prachtige vergezichten op waar men van Goes tot Nisse en van 's-Heer Abtskerke tot 's-Heer Arendskerke kan kijken. Er is echter meer moois te zien in de omgeving, wat vaak ook nog een historische band met het gebied heeft.

Zo hangt in de Protestantse kerk van 's-Heer Abtskerke, waar Sinoutskerke al eeuwen kerkelijk mee is verbonden, een bord wat uit de in 1906 afgebroken kerk van Sinoutskerke afkomstig is. In de kerk van 's-Heer Arendskerke staat de herenbank van Baarsdorp, met boven in het midden het wapen van de heerlijkheid Baarsdorp. Deze prachtige kerk, die vermoedelijk uit de twaalfde eeuw dateert, biedt overigens nog veel meer moois.

Met andere woorden: als u naar Zuid-Beveland komt, bezoek dan zeker Baarsdorp, Sinoutskerke, 's-Heer Abtskerke en 's-Heer Arendskerke!