Hervormde Kerk

van Sinoutskerke

Hervormde kerk van SinoutskerkeHet dorp Sinoutskerke bestond als parochie al voor 1196. Op 28 maart 1666 is besloten dat de kerk van 's-Heer Abtskerke een combinatie zou aangaan met die van Sinoutskerke. Daarvoor was 's-Heer Abtskerke verbonden met 's-Gravenpolder en Sinoutskerke met Nisse. De eerste predikant van de nieuwe combinatie was ds. J. Schreier. Hij leidde op zondagmiddag een dienst in Sinoutskerke. (De ouderlingen en diakenen waren zowel uit 's-Heer Abtskerke als Sinoutskerke afkomtig. De kerkeraadsvergaderingen werden afwisselend in beide plaatsen gehouden.)

De kerk van Sinoutskerke moet een zeer fraaie kerk zijn geweest, die gewijd was aan Sint Maarten. Er waren twee altaren verbonden aan de kerk: één voor de maagd Maria en voor de apostel Petrus. Deze middeleeuwse kerk was een voorbeeld van baksteen gothiek gebouw met uitwendig een bijzonder fraai versierde rechte koorsluiting. In de kerk moeten zich heiligen beelden hebben bevonden. Omdat de kerk en toren bouwvallig waren zijn deze in 1906 afgebroken. De laatste jaren was er alleen in de zomer nog een kerkdienst.

Op zondag 11 februari 1906 heeft ds. J.Ph.F. van der Plassche de laatste dienst in de kerk van Sinoutskerke geleid met als tekst van de prediking, de tekst van het schild aan de muur: "Het woord des Heeren blyft in der Eeuwigheid". Het schild is nog steeds te bewonderen aan de muur van het koor in de kerk van ´s Heer Abtskerke.

De torenklok en het schild gingen in 1906 naar de kerk van 's-Heer Abtskerke. De klok vanwege zijn mooie heldere toon. De klok is in de 2e wereldoorlog weggehaald en omgesmolten. Het kerkbestuur moest de vrijkomende grond na sloop van de kerk bestemmen als gemeentelijk begraafplaats en voor 99 jaar aan de gemeente verpachten. Het lijkenhuisje is in eerste instantie nog gespaard. Het was echter te bouwvallig, zodat het kerkbestuur een nieuw lijkenhuisje heeft laten bouwen. De gevelsteen van het oude lijkenhuisje werd boven de deur van het nieuwe huisje gemetseld.

Na de sloop van de kerk was er sinds 1906 geen klok meer om te luiden. Dankzij particulier initiatief plaatste de gemeente daarom een klokkenstoel. Op 9 juli 2003 om 15.30 uur klonk voor het eerst sinds 1906 weer klokgelui in Sinoutskerke.

Bovenstaande tekst ontvingen wij, onder dankzegging, van de kerkrentmeester van de Protestantse gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke.

Kerk van Sinoutskerke 
Kerk van Sinoutskerke 
Kerk van Sinoutskerke 
Kerk van Sinoutskerke 

Resterende rechten

Alle rechten
Plantrecht in Sinoutskerke en Baarsdorp

plantrechten

Het plantrecht is het oude zakelijke recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).
Read More
Learn More
schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp 

schapendrift of etting

Het recht van grasetting en schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp is een weiderecht langs de wegen en wegelingen. Dit recht wordt ook wel het recht van (gras) etting genoemd.
Read More
Learn More
recht van kerkgestoelte 

kerkgestoelte

Onder het recht van kerkgestoelte wordt verstaan het op de eigendom van de kerk drukkende zakelijke recht tot het hebben van een gestoelte (herenbank) in de kerk, als het zakelijk recht op het gebruik van een vaste zitplaats in de kerk.
Read More
Learn More
Wapen van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp 

heerlijkheidswapen

Het heerlijkheidswapen van Sinoutskerke en Baarsdorp was oorspronkelijk het wapen van een zijtak van het geslacht van Borssele. Later werd dit gebruikt door de heerlijkheid.
Read More
Learn More

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...