Heerlijkheid 's-Gravenpolder

Heerlijkheid 's-Gravenpolder

Net zoals wel meer Zeeuwse heerlijkheden was de heerlijkheid 's-Gravenpolder ooit eigendom van Jacoba van Beieren. Die Jacoba kennen we allemaal wel vanwege de legende dat zij de bevolking van Sinoutskerke en Baarsdorp vrijstelde van vlastienden (een soort belasting), omdat zij in één keer een gaai wist neer te schieten.

Hoe het ook zij, later kwam de heerlijkheid in handen van de adellijke families van Citters en Rademacher. Die laatste naam kent u wellicht van de inmiddels overleden ambachtsvrouwe van Kloetinge, Jeanne van Dijk van 't Velde-jonkvrouwe Rademacher Schorer. Later werd de patriciaatsfamilie Van Voorst Vader eigenaar, en in 1951 meneer P.J. van Hoeken.

De Van Hoekens noemen zich sinds de verwerving van de heerlijkheid “Van Hoeken van 's-Gravenpolder”, naar oud gebruik. Van Hoeken was een succesvol houthandelaar. Hij gebruikte de bermpercelen van zijn heerlijkheid om bomen te planten, te rooien en te verkopen. Vermoedelijk was dit ook de reden dat hij tijdens de ruilverkaveling in de jaren '70 weigerde om de bermpercelen af te staan aan het Waterschap. Hierdoor is de ambachtsheerlijkheid 's-Gravenpolder een van de weinige heerlijkheden waar de bermen nog eigendom zijn van de ambachtsheer.


Resterende rechten

Alle rechten
Plantrecht in Sinoutskerke en Baarsdorp

plantrechten

Het plantrecht is het oude zakelijke recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).
Read More
Learn More
schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp 

schapendrift of etting

Het recht van grasetting en schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp is een weiderecht langs de wegen en wegelingen. Dit recht wordt ook wel het recht van (gras) etting genoemd.
Read More
Learn More
recht van kerkgestoelte 

kerkgestoelte

Onder het recht van kerkgestoelte wordt verstaan het op de eigendom van de kerk drukkende zakelijke recht tot het hebben van een gestoelte (herenbank) in de kerk, als het zakelijk recht op het gebruik van een vaste zitplaats in de kerk.
Read More
Learn More
Wapen van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp 

heerlijkheidswapen

Het heerlijkheidswapen van Sinoutskerke en Baarsdorp was oorspronkelijk het wapen van een zijtak van het geslacht van Borssele. Later werd dit gebruikt door de heerlijkheid.
Read More
Learn More

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...