Heerlijkheid Ellewoutsdijk

Heerlijkheid Ellewoutsdijk

De heerlijkheid Ellewoutsdijk is vermoedelijk in de tweede helft van de twaalfde eeuw ontstaan. Oorspronkelijk maakten Coudorpe, Driewegen en Everinge hier ook deel van uit. De oudste vermelding van Ellewoutsdijk dateert van 1216. In een oorkonde van dat jaar wordt de kerk van Sint Pieter bevestigd in haar goederen te "Elewoldesdike".

In Ellewoutsdijk stond ooit een belangrijk kasteel, gebouwd op de plaats van een oudere versterking. Over de eerste ambachtsheren en de bouwfasen van hun kasteel is vrijwel niets bekend. Het kasteel werd vermoedelijk al in de 1e helft van de 13e eeuw gebouwd. In de loop van de 16e eeuw moet het als gevolg van watersnood en oorlogshandelingen ernstig in verval zijn geraakt. In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn de laatste resten van het kasteel verwijderd.

Vanaf de dertiende eeuw zorgden verschillende ambachtsheren voor de verdere ontwikkeling van het gebied rond Ellewoutsdijk. De heerlijkheid was eerst lange tijd in handen van de adellijke families Everinghe en Van Borssele. Dit laatste is nu nog terug te zien in het wapen van Ellewoutsdijk, dat net als de wapens van Sinoutskerke en Baarsdorp, Brigidamme en Borsele, is gebaseerd op het familiewapen Van Borsele.

Uiteindelijk werd de heerlijkheid eigendom van de grafelijke familie De Perponcher Sedlnitsky. Willem Carel de Perponcher verkocht deze uiteindelijk in 1850 aan de notaris Johannes PrĂ¼mers. Na diens overlijden in 1881 kocht zijn schoonzoon, Jan Christiaan van Hattem de heerlijkheid voor f117.000,- van de erfgenamen, tegenwoordig zo'n 1,3 miljoen euro.

Die Jan Christiaan van Hattum (1837-1909) was een zeer geslaagd zakenman die het familiebedrijf uit wist te bouwen tot een concern dat een vooraanstaande rol speelde bij gigaklussen als het graven van het Panamakanaal en het Suezkanaal. Uit dit familiebedrijf is later Volker Wessels Stevin ontstaan.

Van Hattum liet ook de buitenplaats Zorgvliet uitbouwen tot een zomerpaleis, in oosterse stijl ontworpen. Helaas is dit gebouw tijdens het bombardement van 6 oktober 1944 verwoest. De enige tastbare herinnering aan Zorgvliet is het beeld van de Griekse godin Demeter, dat nog steeds op haar sokkel staat. Jonkvrouwe Anna van Suchtelen, nazaat van Jan Christiaan van Hattum, via haar moeder mevrouw Machteld van Hattum, heeft een prachtig boek over de buitenplaats geschreven onder de titel 'Versailles aan de Schelde'.

In 1984 overleed de laatste ons bekende ambachtsheer, Ir. F. van Hattum. Of mevrouw Machteld van Hattum (1928) of iemand anders hem is opgevolgd weten we niet. In ieder geval herinneren het M.J. van Hattumhuis en de Van Hattumstraat in Ellewoutsdijk ons aan de ambachtsheren uit dit geslacht. Ook wordt nog steeds bij de jaarlijkse handboogschietwedstrijden op 8 augustus om de wisselbeker gestreden, die Jaan van Hattum in 1927 voor het eerst uitreikte.


Resterende rechten

Alle rechten
Plantrecht in Sinoutskerke en Baarsdorp

plantrechten

Het plantrecht is het oude zakelijke recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).
Read More
Learn More
schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp 

schapendrift of etting

Het recht van grasetting en schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp is een weiderecht langs de wegen en wegelingen. Dit recht wordt ook wel het recht van (gras) etting genoemd.
Read More
Learn More
recht van kerkgestoelte 

kerkgestoelte

Onder het recht van kerkgestoelte wordt verstaan het op de eigendom van de kerk drukkende zakelijke recht tot het hebben van een gestoelte (herenbank) in de kerk, als het zakelijk recht op het gebruik van een vaste zitplaats in de kerk.
Read More
Learn More
Wapen van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp 

heerlijkheidswapen

Het heerlijkheidswapen van Sinoutskerke en Baarsdorp was oorspronkelijk het wapen van een zijtak van het geslacht van Borssele. Later werd dit gebruikt door de heerlijkheid.
Read More
Learn More

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...