Heerlijkheid Borsele

Heerlijkheid Borsele

Bors(s)ele was oorspronkelijk een eiland, dat reeds in de 7e eeuw wordt genoemd. Het geldt als het “stamland” van het geslacht Van Borssele, dat een grote invloed had in Zeeland. Hierdoor is het wapen van deze familie nu nog in gebruik als gemeente- en heerlijkheidswapen.

De eerst bekende Heer van dit geslacht was Lippold of Leupold van Borssele, die van Keizer Lodewijk de Vrome de opdracht kreeg om Zeeland tegen de Noormannen te beschermen. In 838 joeg hij de Noormannen het land uit. Totdat Borsele overstroomde, zo in de eerste helft van de 17e eeuw, was Borsele een baronie en hoge heerlijkheid. Nadat het land was ingepolderd werd er voortaan over “De ambachtsheerlijkheid en polder van Borsele” gesproken.

In 1904 overleed de laatste ambachtsheer, Jhr. A.W. Van der Hooghe van Borssele (zie foto). Hij liet de heerlijkheid met de daaraan verbonden rechten bij legaat na aan gemeente Borsele, die daarom de titel “Vrouwe van Borsele” zou kunnen voeren.

Interessant is dat gemeente Borsele zelf enige jaren geleden is begonnen met benoemen van verdienstelijke burgers tot “heer van Borsele” en “dame van Borsele”. Of er door de gemeente een verband is gelegd met haar eigen ambachtsheerlijkheid is daarbij onbekend, maar al met al is het een mooi gebaar naar inwoners die echt iets positiefs hebben toegevoegd.

heerlijkheid Borsele
Jhr. A.W. van der Hooghe van Borssele (1829-1903)

Resterende rechten

Alle rechten
Plantrecht in Sinoutskerke en Baarsdorp

plantrechten

Het plantrecht is het oude zakelijke recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).
Read More
Learn More
schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp 

schapendrift of etting

Het recht van grasetting en schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp is een weiderecht langs de wegen en wegelingen. Dit recht wordt ook wel het recht van (gras) etting genoemd.
Read More
Learn More
recht van kerkgestoelte 

kerkgestoelte

Onder het recht van kerkgestoelte wordt verstaan het op de eigendom van de kerk drukkende zakelijke recht tot het hebben van een gestoelte (herenbank) in de kerk, als het zakelijk recht op het gebruik van een vaste zitplaats in de kerk.
Read More
Learn More
Wapen van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp 

heerlijkheidswapen

Het heerlijkheidswapen van Sinoutskerke en Baarsdorp was oorspronkelijk het wapen van een zijtak van het geslacht van Borssele. Later werd dit gebruikt door de heerlijkheid.
Read More
Learn More

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...