Geschiedenis heerlijkheid Sinoutskerke

Geschiedenis heerlijkheid Sinoutskerke

Over de geschiedenis van de heerlijkheid Sinoutskerke is minder bekend dan die van Baarsdorp. Wat we weten is dat in de jaren 1330-130 een deel van de heerlijkheid van "mijn Vrouw van Wissenkercke" is. In 1431 stond deze ambachtsportie echter op naam van "die Here van Vere", dat is Hendrick II van Borssele. Dit ambacht is dan overdeeld te volgen tot het omstreeks 1470 een deel van het ambachtsbezit van "de grave van Bouchem", namelijk Wolftert VI van Borssele, zoon van Hendrick II, werd en niet meer los van de heerlijkheid Baarsdorp geregistreerd werd. Vanaf dat moment werd de heerlijkheid als zijnde één met Baarsdorp uitgegeven door de Grafelijkheid.

De rest van de heerlijkheid Sinoutskerke was verdeeld in drie ambachtsporties van elk 33 gemeten, 100 roeden die eigendom waren van Dieric Florens sone; Jan, Heinric ser Gillis s.s.; en Jan, Gillis Jans s.s. en in vier porties van 12,5 gemeten die toebehoorden aan Symon Jans sone; Gheerlof Jans sone; Clays Jans sone en Willem Jans sone. Reeds in 1449 was dit deel van de heerlijkheid overgegaan op Olivier van Everinge en Pieter Annoke, waarna het vóór 1469 opgenomen werd in het ambachtsbezit van de eerdergenoemde 'graaf van Bouchem', dat daarmede tot 333,5 gemeten en 17 roeden steenschietens was gegroeid.

De opvolgende eigenaars van Sinoutskerke tot aan de samenvoeging met Baarsdorp waren:

Jaar Beschrijving eigenaren
1330-1340 De heerlijkheid was in 7 porties verdeeld.
1430 Olivier van der Maelstede; Wolphert tser Florens sone; Jan van der Maelstede en Lodewijc van der Maelstede
1437 De portie van Jan van der Maelstede gaat naar Wolphert tser Florens s. en Wolfert tser Lodewijcs sone
1440 Willem van Everinge verwerft 1/3 van het ambacht van zijn vader Olivier van der Maelstede, dat is 24 gemeten en 83 roeden. Later krijgt hij er de overige 2/3 bij
1445 Olivier van Everinge verwerft 1/3 van het ambacht van zijn vader Willem van Everinge
1449 Pieter Annoke krijgt 88 gemeten, 118 roeden van het ambacht van Wolfert tser Lodewijcs s. en Wolphert tser Floris s.
1469 De gehele heerlijkheid is nu in handen van de 'grave van Bouchem'
1487 Philips van Bourgondië, Heer van Beveren, is nu heer van de heerlijkheid als 'kercke voocht van vrou Anna van Borssele zijn geselnede, die des heren van bochems haers vaders waren
1509 De heerlijkheid is via jkvr. Charlotte van Bourgondië, dochter van Hr. Philips, op jkvr. Anna van Cruninghen, haar dochter, overgegaan.
1515 Adolff van Bourgoingen (van Bourgoigne), heer van Beveren en van der veere, heeft de heerlijkheid van zijn zusters dochter Anna van Cruninghen overgenomen.
kort na 1543 Maximiliaan van Bourgoingen (van Bourgoigne), Markgraaf van Veere en Vlissingen, heeft de heerlijkheid van zijn vader overgenomen. Hij liet dit na aan zijn zuster Jacoba, die met de heer van Kruiningen gehuwd was.

 

Resterende rechten

Alle rechten
Plantrecht in Sinoutskerke en Baarsdorp

plantrechten

Het plantrecht is het oude zakelijke recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).
Read More
Learn More
schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp 

schapendrift of etting

Het recht van grasetting en schapendrift in Sinoutskerke en Baarsdorp is een weiderecht langs de wegen en wegelingen. Dit recht wordt ook wel het recht van (gras) etting genoemd.
Read More
Learn More
recht van kerkgestoelte 

kerkgestoelte

Onder het recht van kerkgestoelte wordt verstaan het op de eigendom van de kerk drukkende zakelijke recht tot het hebben van een gestoelte (herenbank) in de kerk, als het zakelijk recht op het gebruik van een vaste zitplaats in de kerk.
Read More
Learn More
Wapen van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp 

heerlijkheidswapen

Het heerlijkheidswapen van Sinoutskerke en Baarsdorp was oorspronkelijk het wapen van een zijtak van het geslacht van Borssele. Later werd dit gebruikt door de heerlijkheid.
Read More
Learn More

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...