heerlijkheid Baarsdorp

Gebied

Het gebied van de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp strekt zich uit van 's-Heer Arendskerke en Goes in het noorden, tot aan 's-Heer Abtskerke in het oosten en Nisse in het zuiden. Een unieke situatie is dat de heerlijke rechten van Sinoutskerke en Baarsdorp ook betrekking hebben op een deel van de heerlijkheid 's-Heer Abtskerke.

Tot enkele jaren geleden werd er bij de bepaling van de omvang van het heerlijkheidsgebied gebruik gemaakt van de kaart die Hattinga in 1753 maakte van Zuid-Beveland. In het besef dat er destijds geen geavanceerde technische hulpmiddelenen beschikbaar waren om een landkaart te maken, is de Hattingakaart verbazend nauwkeurig te noemen.

Niettemin volstaat een dergelijke kaart niet in de moderne tijd, reden waarom er met medewerking van het Kadaster een nieuwe kaart is gemaakt. Daarbij is uitgegaan van de gemeentekaart van de voormalige gemeente 's-Heer Abtskerke, die de heerlijkheden Sinoutskerke, Baarsdorp en 's-Heer Abtskerke grotendeels omvatte.

vrijwilligerswerk Goes en Borsele

Actuele kaart

Op het bijgaande kaartje uit circa 1855 ziet u het gebied van de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp.

Indien u een actuele overzichtskaart wenst te ontvangen of indien u wilt weten met welke rechten uw perceel is belast, neem dan contact met ons op.

Alle percelen die zich binnen de heerlijkheidsgrenzen bevinden zijn in beginsel belast met een of meer nog bestaande heerlijke rechten. Het ligt in de verwachting dat op termijn alle rechten zullen worden geregistreerd bij het Kadaster, voor zover dit nog niet is gebeurd.

heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp
Kaart uit 1845-1855