heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Gebied

Het gebied van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp omvat ruim 943 hectare. Zij strekt zich uit van 's-Heer Arendskerke en Goes tot 's-Heer Abtskerke. Een unieke situatie is dat de heerlijke rechten van Sinoutskerke en Baarsdorp ook betrekking hebben op een deel van de heerlijkheid 's-Heer Abtskerke.

Tot zeer recent werd er bij de bepaling van de omvang van het heerlijkheidsgebied gebruik gemaakt van de kaart die Hattinga in 1753 maakte van Zuid-Beveland. In het besef dat er destijds geen geavanceerde technische hulpmiddelenen beschikbaar waren om een landkaart te maken, is de Hattingakaart verbazend nauwkeurig te noemen.

Niettemin volstaat een dergelijke kaart niet in de moderne tijd, reden waarom er met medewerking van het Kadaster een nieuwe kaart is gemaakt. Daarbij is mede uitgegaan van de gemeentekaart van de voormalige gemeente 's-Heer Abtskerke, die de heerlijkheden Baarsdorp, Sinoutskerke en 's-Heer Abtskerke grotendeels omvatte.

vrijwilligerswerk Goes en Borsele

Heerlijkheidsgebied

Op het bijgaande kaartje ziet u een impressie het gebied van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Op het kaartje staan de oorspronkelijke rechtsgebieden van Baarsdorp en Sinoutskerke apart aangegeven.

Indien u een precieze overzichtskaart wenst te ontvangen of indien u wilt weten met welke heerlijke rechten een perceel is belast, neem dan contact met ons op.

Alle percelen die zich binnen de heerlijkheidsgrenzen bevinden zijn in beginsel belast met nog bestaande heerlijke rechten. Het ligt in de verwachting dat op termijn alle rechten zullen worden geregistreerd bij het Kadaster, voor zover dit nog niet is gebeurd.

Sinoutskerke en Baarsdorp
Sinoutskerke-Baarsdorp