erfgoed heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Immaterieel Erfgoed

De gebruiken van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp zijn in 2018 opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Op 24 april 2019 heeft de Stichting het verzoek gedaan aan het Kenniscentrum Immaterieel erfgoed om deel te mogen nemen aan de training "Bouwen aan een borgingsplan".

Deze training heeft als doel de gebruiken van Sinoutskerke en Baarsdorp nog beter te kunnen behouden voor toekomstige generaties. Samen met het Kenniscentrum is de Stichting tot een borgingsplan gekomen dat zal voor worden gelegd aan een toetsingscommissie.

Indien de toetsingscommissie het borgingsplan goed keurt, zal de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp worden opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed. De inventaris vloeit voort uit het Unesco-verdrag over immaterieel cultureel erfgoed, waarvan Nederland sinds 2012 partij is.

De heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp is immaterieel erfgoed
Logo kenniscentrum