erfgoed heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Immaterieel Erfgoed

Op 3 juli 2023 heeft Kenniscentrum Immaterieel Efgoed Nederland bekend gemaakt dat de traditie van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp is bijgeschreven in de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed. De Inventaris vloeit voort uit het Unesco-verdrag over immaterieel cultureel erfgoed, waarvan Nederland sinds 2012 partij is.

Aan de bijschrijving is een jarenlang traject vooraf gegaan. Zo is de heerlijkheid in 2018 toegetreden tot het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Op 24 april 2019 heeft de Stichting het verzoek gedaan aan het Kenniscentrum Immaterieel erfgoed om deel te mogen nemen aan de training "Bouwen aan een borgingsplan".

Deze training heeft als doel de traditie van de heerlijkheid nog beter te kunnen behouden voor toekomstige generaties. Samen met het Kenniscentrum is de Stichting tot een borgingsplan gekomen dat is voorgelegd aan een toetsingscommissie.

De toetsingscommissie heeft in 2022 het borgingsplan goedgekeurd, waarna de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp is opgenomen in de Nationale Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed.

De bijschrijving in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed helpt bij de borging van de traditie van de heerlijkheid voor de toekomst. Daarmee blijft dit (tegenwoordig vooral Zeeuwse) fenomeen ook voor opvolgende generaties bewaard. Het bestuur wordt vanuit deze gedachte gestimuleerd om verder na te denken over een moderne invulling van eeuwenoude gebruiken. Een voorbeeld daarvan is de keuze voor een concrete bijdrage aan duurzaamheid en klimaatadaptatie.

De heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp is immaterieel erfgoed
In 2023 opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed