Ganzenreservaat de Poel

in Sinoutskerke

Ganzenreservaat

In het hart van het Poelgebied, onder Sinoutskerke, ligt een uniek natuurgebied. Het is het Ganzenreservaat. Dit gebied is tijdens de ruilverkaveling gespaard gebleven, waardoor hier nog zeer oud landschap te zien is. Het bestaat uit kleine, drassige graslandpercelen met drinkputten.

Doordat er ook een strikt maaibeleid wordt gehanteerd door de beheerders van het reservaat is dit gebied dan ook uitermate interessant voor ganzen en andere weidevogels, die er graag verblijven.

Zo zijn er tijdens het broedseizoen van de weidevogels de grutto, veldleeuwerik, tureluur, maar ook de roodborsttapuit en soms de kwartel. Op een goede dag kan men hier ook nog eens honderden ganzen tegen komen.

ganzenreservaat
In het reservaat is de gans uiteraard geen ongeziene gast

Het ganzenreservaat is ook een plaats waar de ganzen overwinteren, en dan met name de kolgans. Af en toen doen zelfs de brandgans en de roodhalsgans het gebied aan. Ook voor buizerds is het gebied aantrekkelijk en is daar dan ook vaak te zien.

Een bezoek aan het ganzenreservaat is zeer de moeite waard. Aan de zuidwestzijde van het gebied, aan de Thijshoekwegeling, bevindt zich een pad waarover u naar binnen kunt. Wat u dan te zien krijgt is een eeuwenoud, middeleeuws landschap, en op een goede dag veel vogels.


U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...