archief heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Archief

We streven er naar zo veel mogelijk artefacten te verzamelen die betrekking hebben op de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp.

Hierbij kunt u denken aan middeleeuwse charters, (notariële) aktes, maar ook aan andere documenten, schilderijen etc. Indien wij het originele document niet kunnen bemachtigen, proberen we een afschrift hiervan te verkrijgen.

Indien u in het bezit bent van enig document, dat voor ons van waarde kan zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

archief van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp
Charter uit 1608
aktes in ons archief

Aktes Sinoutkerke en Baarsdorp

Onderstaande lijst bevat documenten, waarvan originelen of afschriften in ons bezit zijn. Helaas bestaan er nauwelijks documenten, die ouder zijn dan 1608. Door een overijverige gemeentesecretaris uit Heinkenszand zijn in 1850 de middeleeuwse archieven van de heerlijkheden in Zuid-Beveland in een bakkersoven verbrand.

Aktes, die betrekking hebben op nog levende of recent overleden personen, worden niet of niet volledig in onderstaande lijst weergegeven in verband met privacy. Dit geldt ook voor aktes jonger dan 100 jaar oud.

Jaar Documenttype Betrokken Partijen Digitaal beschikbaar
1608 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / D. van der Nisse Bekijk
1619 Charter Leenmannen van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / D. Vernissius (van der Nisse) Bekijk
1620 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / D. van der Nisse Bekijk
1620 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / D. van der Nisse Bekijk
1705 Overloper Heerlijkheid Baarsdorp Bekijk
1776 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / J. van der Nisse Bekijk
1776 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / G. van der Nisse Nog niet gescand
1776 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / C. de Perponcher Sedlnitsky Bekijk
1787 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / J.H. Eversdijk Bekijk
1787 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / M.F. Swart Bekijk
1792 Overgeschreven akte Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / H.J. Tielens Bekijk
1793 Overgeschreven akte Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / N. Eversdijk Bekijk
1793 Charter Gecommiteerde Raden van de Staten 's Lands en de Grafelijkheid van Zeeland / M.F. Swart Bekijk
1798 Overgeschreven akte Uitvoerend Departement van Zeeland / C.W. Spijker Bekijk
1810 Akte Schout en Schepenen van de Parochie Sinoutskerke en Baarsdorp Nog niet gescand
1824 Transportakte M.N. de Broekert / J.C. Bakker Bekijk
1831 Testament N. Eversdijk Nog niet gescand
1839 Transportakte Swart-Harinck, M.F./de Helbig-Eversdijk, A.M. / van der Burcht van Lichtenberg-Harinck, G.M. / Harinck, M.J./ Jhr. P. van Citters Bekijk
Testament J.C. Bakker Nog niet gescand
1845 Transportakte F. Bakker / M.P. Blaaúbeen Bekijk
1845 Testament J.H. Verschoor van Nisse Nog niet gescand
Testament M.P. Blaaúbeen Nog niet gescand
1868 Transportakte Graven de Perponcher Sedlnitsky / J.Trimpe Bekijk
1868 Transportakte G.J. Verschoor / J.C.R. van der Bilt Bekijk
1879 Transportakte G.P. BlaaГєbeen / J. BlaaГєbeen / Jhr. mr. C. van Citters / B. Vermande J. Trimpe / J.C.R. van der Bilt Bekijk
1882 Akte van scheiding Jhr. mr. C. van Citters (excerpt) Bekijk
1899 Transportakte J.C.R. van der Bilt / J.D. Ruys Bekijk
1899 Transportakte B. Vermande / J.D. Ruys Bekijk
1905 Testament J.D. Ruys / P.J.B. Ruys de Pérez Nog niet gescand
1917 Transportakte P.J.B. Ruys de Pérez / M. Vermue Bekijk
1920 Transportakte J.A. Trimpe Burger / W.F.K. Lenshoek Bekijk
1925 Transportakte Jhr. mr. dr. A.J. van Citters / W.F.K. Lenshoek / M. Vermue / F.J. Knufman Afgeschermd
1925 Transportakte F.J. Knufman / A.A. van Rossem Afgeschermd
1929 Akte van scheiding Jhr. mr. dr. A.J. van Citters Afgeschermd
1933 Akte van scheiding Jhr. J.J.C.M. van Citters Afgeschermd
1942 Akte van scheiding mr. G.J.C.H. Claessens Afgeschermd
1944 Transportakte mr. E.C. van Dissel Afgeschermd
1953 Akte van scheiding mr. E.C. van Dissel Afgeschermd
1958 Transportakte Jkvr. S. van Citters / E.C.N. van Dissel / mr. M.E.J.F. van Dissel Afgeschermd
1959 Transportakte Q.F. Lenshoek / mr. M.E.J.F. van Dissel Afgeschermd
1983 Akte van scheiding mr. M.E.J.F. van Dissel Afgeschermd
vanaf 1984 Diverse aktes Niet weergegeven i.v.m. privacy Afgeschermd